Saturday, August 22, 2009

क्षण..........

क्षण
प्रतिक्षण
होती है
घट बढ़
बदलते हैं भाव
बदलते हैं विचार
देखो ना !
चींटी से क्षण से
बंधा है
यह गज सदृश
भव....

kshan
Pratikshan
Hoti hai
Ghat badh
Badalten hai bhaav
badalten hain vichaar
Dekho na !
Cheenti se kshan se
Bandha hai
Yah gaj sadrish
Bhav............

No comments:

Post a Comment