Saturday, August 22, 2009

I Live in The Moment : Here & Now

Meri yatra to jari hai....bahut door jana hai mujhe-aisa lagta hai....ho sakta hai chalte chalte kisi moment par manzil ghatit ho jaye......ya main chalna chhod sthir ho jaun aur sab kuchh ghatit ho jaye....aaj main past men bhi hun, presnt main bhi aur future men bhi.....iska matlab yah nahin ki main galat hun...iska matlab yah bhi nahin ki main sahi hun...bas hun aisa hi....yatra jari hai. Kavita men 'I' ka istemal kam se kam mere liye nahin hai, yaha 'I' bhi baat kahne ke liye aek jariya hai bas....aap padhoge to 'I' aap bhi to ho jaoge.........bas itna hi samajhiyega 'I' ko han baat ko bahut gehrayi tak samajhna zaroori hai.....LOVE.

Chunki maine anubhav nahin kiye hain purnatah, isliye yeh anubhav mere nahin hai.....kisi aur ke hain jinhone mehsoos hota hai anubhav kiya hoga........

Inhe upadesh na samajhiyega meherbani kar ke.....bas aek baat jo dil se dil ko khana chah raha hu--bas itna hi...

On A Crossroad.........

I am standing on
A crossroad
I am moving to past
That is mind
I live in moment
That is present
Here and now
That is the meditation….

Past the known
Present the unknown
Past the ritual
Present the adventure
I drop the past
Future evaporates
Remains the existential moment
I don’t cling to past
The moment lived becomes past
I drop it…how beautiful it may be
When I eat I only eat
When I sleep I only sleep
When I walk I only walk
I am the food when I eat
I am the sleep when I sleep
I am the walk when I walk
I don’t go ahead
I don’t jump here and there
I remain with the moment……..

I live in moment
I be with the moment
Mind is never where I am
Awareness is there where I am
I drop the mind more and more
I drop the minding
I become alert
I become aware
I am together with myself
In the moment…………

A new quality of life happens
A quality of being
A quality of awareness
A quality of witnessing
Sadness becomes happiness
Anger becomes forgiveness
Sex becomes love
The happiness
Which is just on the surface
Becomes deeper
I live in moment
I live in present
I drop the past
Future evaporates
Happiness emerges
Every moment
Every moment………

No comments:

Post a Comment